Over de stichting

De Stichting Future Finance, verder te noemen “De stichting” is opgericht door Brenda Westra op 2 juni 2015. De stichting is gevestigd te Amsterdam. De stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de KvK onder nummer 634511174. Het RSIN nummer is 855241573.

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van innovatie op het gebied van de financiële verslaglegging en het ontwikkelen en van ideeën die van belang kunnen zijn voor de toekomst van de accountancy in de meest ruime zin des woords.

De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het zonder winstoogmerk uitdragen van het gedachtengoed van de helaas veel te vroeg overleden oprichtster. Concreet wordt daarbij gedacht aan het bevorderen van vernieuwing op het gebied van financiële verslaglegging en het bevorderen van het onderwijs  op het gebied van accountancy en de controleleer.