ANBI-informatie

Op 2 maart 2016 is door de Belastingdienst een ANBI beschikking aan de Stichting Future Finance verstrekt onder fiscaal nummer 8552.41.573 (RSIN nummer)