Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur van de stichting is op dit moment:

  • De heer mr. Frans J. Schoute (voorzitter)
  • De heer mr. drs. Ronald Oenema, RA (penningmeester)
  • Mevrouw drs. Lisa Vinken RA CIA (secretaris)
  • De heer drs. Marc Woudstra (algemeen bestuurslid)

 

De bestuursleden van de stichting genieten geen beloning en geen onkostenvergoeding.