Over de oprichtster

Op 12 oktober 2015 overleed op 48-jarige leeftijd de bij veel accountants bekende registeraccountant Brenda Westra. Brenda was een gepassioneerd voorvechtster van vernieuwing. Zij gold als pleitbezorger van een heldere regelgeving voor de accountancy en als iemand met een grote passie voor het accountantsberoep.

In 1991 studeerde Brenda af als registercontroller en een jaar later als registeraccountant. De eerste jaren van haar loopbaan werkte ze in de controlepraktijk, aanvankelijk bij Van Dien & Co en later bij PwC, waarna zij haar loopbaan vervolgde in de consultancy. Ook werkte zij bij de Belastingdienst en als docent van het vak Controleleer van de postdoctorale opleiding  tot registeraccountant aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Geïnspireerd door haar werk als docent besloot Brenda zich te richten op het schrijven van studieboeken voor accountants. Zij gaf haar boeken uit via een door haar zelf opgerichte uitgeverij: Pentagan Publishing1. Haar boeken werden een groot succes. De doorgaans ondoorgrondelijke vuistdikke boeken kregen concurrentie van strak vormgegeven boeken die gekenmerkt werden door een vlotte en heldere schrijfstijl. Dit was ongekend binnen de accountancy. Binnen het accountantsberoep en bij studenten werd Brenda Westra hierdoor zeer bekend. Met haar schrijfstijl wist zij op ongeëvenaarde wijze de complexe regelgeving voor toekomstige accountants toegankelijk te maken. Haar boeken inspireerde niet alleen duizenden accountancy studenten maar ook studenten van de opleiding tot register controller.

Naast de studieboeken waarschuwde zij samen met Gert Greveling met haar boek ‘Onthullingen over accountants’, voor de overhand die de commercie van de adviesdiensten de overhand dreigde te krijgen binnen de accountancy. Zij wees er op dat een te grote commerciële druk de objectieve professionele oordeelsvorming bedreigde. Brenda deed dit met een enorme drive en gevoel voor humor, niet om het beroep in diskrediet te brengen, maar juist om verbetering teweeg te brengen. Zij bood in haar boek daar ook toekomstperspectieven voor, waarvan enkele inmiddels zijn ingevoerd, zoals scheiding van controle en advies. Maar toentertijd leek zij een roepende in de woestijn. De kritische blik op het accountancyberoep werd haar niet altijd in dank afgenomen. Maar met de kennis van nu, moeten we constateren dat zij de vinger op de zere plek legde.

In de laatste jaren van haar leven was Brenda vanuit Dubai en Ibiza actief. Hier werkte zij aan een boek in de vorm van brieven aan de heer Elon Musk2 waarin plannen worden ontvouwd voor een economie die vrede en een betere welvaartverdeling zou brengen. Het zal haar laatste boek zijn dat nog uitgegeven gaat worden.

In mei 2014 openbaarden zich bij Brenda de eerste verschijnselen van een ernstige ziekte. Tijdens een ziekenhuisopname in het VU MC te Amsterdam besloot Brenda om bij leven een stichting op te richten. Om op deze manier verdere ontwikkeling op het gebied van financiële verslaglegging en accountancy te stimuleren en het uitdragen van haar gedachtengoed na haar overlijden te verzekeren. Met dat doel heeft zij op 2 juni 2015 de Stichting Future Finance (hierna: de Stichting) opgericht.

Nieuws

Brenda Westra Foyer

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft op 15 oktober 2019 hun foyer feestelijk geopend en deze naar Brenda vernoemd. Ons bestuur heeft toen besloten een portret van Brenda Westra te laten maken door kunstenares Marte Röling en deze...

Lees meer
Samenwerking Nyenrode en Stichting Future Finance

Samenwerking Nyenrode en Stichting Future Finance

Op 6 december 2017 tekenden Rector Magnificus Miša Džoljić en het bestuur van de Stichting Future Finance een overeenkomst voor de ‘Brenda Westra Opinieprijs’. De Stichting Future Finance beheert het erfgoed van Brenda Westra, alumna van Nyenrode en bevlogen en spraakmakend accountant, die in 2015 op 48-jarige leeftijd overleed. De Stichting nodigde Nyenrode uit om invulling en uitvoering te geven aan deze prijs, die is gericht op vernieuwende, duidelijk opiniërende, vlot geschreven, voor het accountantsberoep en –onderwijs actuele opiniestukken.

Lees meer
  1. Tegenwoordig worden de boeken van Brenda Westra uitgegeven door BNA Media / AccountingWorld.
  2. De heer Elon Musk is een Amerikaans ingenieur en ondernemer en de oprichter van SpaceX en medebedenker en -oprichter van Zip2, PayPal en Tesla.